Mall för utdrag ur registret

Fält märkta med en * är obligatoriska att fylla i

Jag önskar information om alla behandlingar av mina personuppgifter
Jag önskar endast information om vissa av behandlingarna avseende mina personuppgifter angivna nedan:X