Vi bygger hållbara medarbetare

Levnadsvanor har stor betydelse för vår hälsa. Att vara oregelbundet fysiskt aktiv i kombination med hög grad av stillasittande är kopplat till reducerad arbetsförmåga. Reducerad arbetsförmåga/sjuknärvaro har en direkt koppling till en organisations produktivitet och kostar företaget 6-10 gånger mer än sjukfrånvaro.

Med metodiken från tävlingsidrott och kunskap från forskning erbjuder IMR en helhetslösning för förbättrad medarbetarhälsa. Genom att mäta 5 evidensbaserade nyckeltal; fysisk aktivitet, allmänt hälsotillstånd, smärta, stress och arbetsförmåga – ger IMR företag möjlighet att agera förebyggande, minska sjuknärvaro och skapa en hållbar arbetsplats.

Hur går det till?

IMR kartlägger och analyserar företag för att hitta en väg framåt genom personlig hälsorådgivning för alla medarbetare.

1. Mätning & rapportering

Genom en digital screening kartlägger IMR hälsodata på gruppnivå. Datan möjliggör för strategiskt och förebyggande hälsoarbete och används för att rapportera om det inom ramen för hållbarhetsrapport och årsredovisning.

2. Individuella möten med hälsorådgivare
Alla medarbetare får möjlighet att boka in digitala möten med IMRs hälsorådgivare för att lägga upp en individuell hälsoplan. Mötet och hälsoplanen anpassas efter individens förutsättningar och behov.

3. Digitalt hälsoverktyg
Efter avslutat möte får medarbetaren tillgång till IMRs digitala hälsoverktyg. I verktyget finns bland annat målsättningsfunktion, individuellt anpassade övningar, resultat samt en chattfunktion för ytterligare stöd från hälsorådgivaren.

4. Inspiration, utbildning & fysiska möten
IMR erbjuder även föreläsningar, rörelsepauser live och fysiska möten. Under de fysiska mötena får medarbetarna tillsammans med en av våra hälsorådgivare testa sin kondition, styrka och rörlighet.

I samarbete med IMR erbjuder Rönneberga tre paketlösningar för företag:

Föreläsning:
En föreläsning med IMR.

 Föreläsning och hälsostatus:

En föreläsning med IMR.
• Test av syreupptagningsförmåga, gripkraft och rörlighet.

Föreläsning, hälsostatus och träning:
En föreläsning med IMR.
• Test av syreupptagningsförmåga, gripkraft och rörlighet.
• Gemensam träning på land eller i vatten, alternativt smärthanterings-information och workshop inom ert önskade område.

IMR erbjuder även skräddarsydda föreläsningar och upplevelser med teambyggande aktiviteter och träning, samt kartläggning av er hälsostatus och en handlingsplan för att åtgärda problemen tillsammans med våra hälsorådgivare.

Kontakta oss för mer information och pris!

… för en hållbar arbetsplats!

Paket 1:

• Föreläsning

Paket 2:
• Föreläsning och hälsostatus.

Paket 3:
• Föreläsning, hälsostatus och träning.

IMR erbjuder även skräddarsydda föreläsningar och upplevelser med teambyggande aktiviteter och träning, samt kartläggning av er hälsostatus och en handlingsplan för att åtgärda problemen tillsammans med våra hälsorådgivare.

Kontakta oss för mer information och pris!

dagens lunch

Kontakt

Rönneberga Konferens
Rönnebergavägen 1
181 90 Lidingö

Tel: 08-446 7800
E-post: info@ronneberga.se

Facebook & Instagram

Rönneberga  konferens på Facebook Rönneberga konferens på Instagram

Nyhetsbrev

 

© 2022 Rönneberga Konferens

Producerad av Webbfabriken.com Webbyrå Webbfabriken.com

X