Vi bygger hållbara medarbetare!

I samarbete med IMR erbjuder Rönneberga tre olika paket för att bygga hållbara medarbetare under er konferens här hos oss.

Levnadsvanor har stor betydelse för vår hälsa. Att vara oregelbundet fysiskt aktiv i kombination med en hög grad av stillasittande är kopplat till reducerad arbetsförmåga. Reducerad arbetsförmåga/sjuknärvaro har en direkt koppling till organisationens produktivitet och kostar företaget 6-10 gånger mer sjukfrånvaro. Med metodik från tävlingsidrott och kunskap från forskning erbjuder IMR en helhetslösning för förbättrad medarbetarhälsa!

Hur går det till?
IMR kartlägger och analyserar företag för att hitta en väg framåt genom personlig hälsorådgivning för alla medarbetare.

1. Mätning och rapportering
Genom en digital screening kartlägger IMR hälsodata på gruppnivå. Datan möjliggör för strategiskt och förebyggande hälsoarbete och används för att rapportera om det inom ramen för hållbarhetsrapport och årsredovisning.
2. Individuella möten och hälsorådgivning
Alla medarbetare får möjlighet att boka in digitala möten med IMRs hälsorådgivare för att lägga upp en personlig hälsoplan. Mötet och planen anpassas efter individens behov och förutsättningar.
3. Digitalt hälsoverktyg
Efter avslutat möte får medarbetaren tillgång till IMRs digitala hälsoverktyg. I verktygen finns bland annat målsättningsfunktion, individuellt anpassade övningar, resultat samt en chatt-funktion för ytterligare stöd.
4. Inspiration, utbildningar och fysiska möten
IMR erbjuder även föreläsningar, rörelsepauser live och fysiska möten. Under de fysiska mötena får medarbetarna testa sin kondition, styrka och rörlighet.

I samarbete med IMR erbjuder vi tre olika paketlösningar:

Föreläsning
• En föreläsning med IMR.

Föreläsning och hälsostatus
• En föreläsning med IMR
• Test av syreupptagningsförmåga, gripkraft och rörlighet

Föreläsning, hälsostatus och träning
• En föreläsning med IMR
• Test av syreupptagningsförmåga, gripkraft och rörlighet
• Gemensam träning på land eller i vatten eller smärthanteringsinformation – och workshop inom just ert önskade område

IMR erbjuder även skräddarsydda föreläsningar och upplevelser med teambyggande aktiviteter och träning, samt kartläggning av er hälsostatus och en handlingsplan för att åtgärda problemen tillsammans med våra hälsorådgivare.

Pris på förfrågan! Kontakta oss gärna för mer information: info@ronneberga.se.